Is ax a Scrabble Word?

Is ax a scrabble word?

Yes, Ax is a legitimate Scrabble word that yields nine factors in both Scrabble and Words with Friends.

So now you know whether is ax a valid scrabble word or not. Let’s see its definition and its uses in a sentence.

Definition of AX scrabble word:

Noun

A heavy tool with a cross-mounted, bladed head used to cut down trees.

Ways to use AX scrabble word in a sentence:

  • To reduce firewood, you’ll want an ax.
  • In the film ‘The Wizard of Oz,’ the Tin Man consists of an ax.
  • I actually have a ax to pick with you!

Words that contain ax in them

WordsWordsWordsWordsWords
praxesaxonemetaxmensyntaxaxils
overlaxantitaxbetaxedhoaxedtaxon
faxestaxemesbeeswaxtaxicabraxing
paxiubarelaxinaxseedsaxonalwaxer
curtaxepoleaxehoaxerstaxiseslaxly
ataxicsflaxyvaxessaxistadaxial
waxieraddaxessubtaxaraxesmax
axiomaxillasaxmanaxinitetriaxon
taxwisetaxemicataxiashapaxesrelaxes
untaxedsaxtubafaxabletaxingcaxons
maximalaxistspretaxtaxerjaxie
axionpanaxesaxmenaxseedsax
retaxessynaxesmaxedcarapaxbaxters
coaxaxebirdpoleaxaddaxlaxes
biaxialtaxorssynaxisaxemanaxised
laxatoraxemenhoaxingmaxingcoaxed
sealwaxaxilfaxwaxysurtax
maximaxliketaxistaxdiaxons
waxableataxyaxonescoaxalnontax
storaxtaxedaxiletaxiteaxled
abaxileaxalaxenictaxpaidborax
taxiingaxelsthoraxbraxiestaxman
coaxersgalaxpickaxaxillaedewaxed
rewaxwaxedaxiomslaxismsunaxed
axionswaxingmaxillaunwaxedmaximus
epitaxysaxistsaxetaxiespackwax
ataxictaximanbiaxalaxoidaxman
axolotlklaxonsbaxtertaxingspaxwax
hyraxgalaxesdewaxdiaxonrax
taxiticaxontaxiedmeataxemalaxes
saxmenearwaxcoaxermaxixesfaxing
laxeraxoidsclaxoncaxonaxillar
jaxyrelaxataraxybombaxwaxily
taxolmaximsaxonegalaxytaxers
saxaulabrasaxuntaxapraxicepaxial
flaxuntaxesmaxesvaxrewaxed
hoaxesclaxonsabraxasapraxiafaxed
anthraxaxonicwaxersjaxiestaxable
taxordewaxessmilaxbraxytaxably
saxonypickaxemonaxonmaximinaxis
maximumraxedhandaxwraxleaxite
praxismaxiaxiallyposttaxaxes
relaxersaxhornsaxaulsmaxwelllaxism
paxtaxustaxemeflaxierwax
coaxialstyraxboraxesclimaxhyraxes
ataxialimaxmalaxedsaxeslaxness
saxeretaxedpanaxlaxedabaxial
axingeutaxyrelaxedflaxenaxelike
taxesaxlesmaxixeaxiteslaxist
rewaxestaxlessaxonsclimaxgravlax
taxiwaymalaxtelefaxcoaxescoaxing
waxeyecarfaxchillaxwaxentaximen
anaxialpaxesbroadaxwaxeswaxbill
pollaxelaxestovertaxflaxeslaxing
ataxiestreewaxmaximalaxletaxi
axialhoaxerzaxesretaxhapax
taxonslarnaxhandaxetaxolsklaxon
axedminimaxzaxmaxislaxity
panchaxaxeltaxyinghoaxaxillas
taxabanjaxlaxeutaxiaaxises