Is eh a Scrabble Word?

Is eh a scrabble word?

Yes, Eh is a valid Scrabble word; it has a 5 point value and a 4 point value in Words with Friends.

Definitions of EH in various dictionaries:

used to ask a question or to get an assertion repeated or confirmed.

Interj – used to convey wonder or doubt.

Some examples used in a sentence

  • The live performance starts off at 7, eh? Mark checked to be sure he got the timing right.
  • You completed the complete task in a single night, eh? Sarah was astounded by her colleague’s efficiency.
  • This eating place is well-known for its highly spiced dishes, eh? Lisa inquired, looking to establish the restaurant’s reputation before placing an order.
  • So, we’re assembling at eight p.m., eh? John inquired, hoping to confirm their evening plans.

Some words that contain eh in them

WordsWordsWordsWordsWordsWords
tempehsakiyehsbehavespieholedehortedmanehs
rehomingrehungyehpakehabeehivesflehmen
mopehawkshehnaibeheldcanehslifeholdprehab
sehriskneeholebehightsrehangedbrehonsbeholds
behindzabtiehapehooddosehjehusmikvehs
rehashedlakeheadreheardfoehnforehoofbeholder
dehiscezaidehskehuareheaterehskaneh
prehumanshehitahdiehardsrehousesrosehipslehaim
popehooddopeheadzaptiehidlehoodbeheadedvehement
behappenlehuaehingkhotbehsbeheadalsidehill
heehawsbraeheidsakiehsvehmevehmkirbeh
keffiyehprehabsforehocksomehowfirehallbehoofs
rehashesmanehkirbehsrehearserehemmedpeh
rehingeddehiscespakehasbehightfreehanddehorner
preheathedgehogsakiyehtehrsbehovingkanehs
beheadbehoovemehndissmokehofehmetoeholds
galabiehlabnehsreheeledfirehosejehadistrehinges
dehorshehsfehshiksehmikvehbehowls
rehireforehandrehammerrevehentdehornrehash
mehmolehillsehrikokobehlehaimssagehood
beehivedapehoodsdehornedrehsdehairedsorehead
prehnitedehortsakiehfehsrehangsprehend
eyeholelifehacklehayimbehaviortehsillehr
rehomedpieholesfoehnslehayimscokeheaddehairs
jehadiprehendskhotbehboneheadcoehornsrosehip
chalehsfuehrersrehousedtrehalabeholdenbehinds
rehoboamzaidehbeholdprehatsreheatsrehomes
forehentyrnehshehitasfreeholdlabnehrehab
rehemsblueheadchalehrehabsreheelkibbehs
vehicletehrforeheadrehiringtussehsnargileh
rehearalehousemolehuntjehadbehavershoehorn
ehedbehestsdosehsbehovelytrehalasfreekeh
eyeholessorehonhedgehoprehearstaboulehcaneh
tussehrakehellbehowledbergmehlalmehstempehs
coehorntoeholdreheatedheehawedbehestdehair
rehiredbeehiveboehmitebrehonfehmiceyehooks
pahoehoerehabbedokehrehardenrehabberbarehead
kueheyehookicehousepehsjehadsbeheader
warehoukaffiyehjehadismmairehaurehangrehandle
heehawrehemarseholesmokehosbehavingcakehole
behalfvehmiclehuasbehaversshehitadehisced
okehshehkehuasbehoovesbehaverehouse
pagehoodyrnehsbehotingkibbehbehoovedbehemoth
behoofdiehardmudiriehmehndirehborehole
fuehreraldehydealmehbaseheadbokehlehrs
tehsilsrehiresrehabberbareheaddehornsbehote
rehabberbareheadjehadsbeheaderdehortsdahabieh
jehadsbeheaderrehangrehandlejehadeenbarehand
rehangrehandlebehavingcakeholebeheadsbokehs
behavingcakeholeshehitadehiscedbehattedbehalves
shehitadehiscedbehaverehousesorehonsbehowl
behaverehousebehoovedbehemothjehurehinge
behoovedbehemothrehboreholereheelsrehome
rehboreholebokehlehrsreheatfehm
bokehlehrs