Is oy a Scrabble Word? Definition Included

Is oy a Scrabble Word?

Yes, oy is a valid Scrabble word. OY has a point value of 5 in Scrabble and 4 in Words with Friends.

So now you know whether is oy a valid scrabble word or not. let’s see its definitions and its uses in a sentence.

Definitions for the OY scrabble word in the dictionary:

Interjection:

used to catch someone’s attention, especially in a harsh or furious fashion.

Noun:

(Scots) a grandchild, also OE, OYE

grandchild

Other Definitions:

Used to indicate surprise or anguish.

{mdash} used to show surprise or anguish.

Some examples used in a sentence

  • They mumbled “OY” in anger as they realized they had been misplaced inside the maze.
  • She yelled, “OY!” because the cat tipped the vase over.
  • She exclaimed, OY! and then grabbed a brush when she noticed the spider on the wall.
  • OY, I have a ton of homework to complete this night.
  • OY, the cost of fuel is growing.
  • OY! I almost had a heart attack from you!

Some Words that contain OY scrabble word in them

WordsWordsWords
coyausboyingmoyle
coypousboygsbatboys
joyingshoyusuncoy
ployscoydogsbuoy
ballboyannoyernoys
moycoysnoyaux
envoyamboynaaccloy
foyledduroysroyals
cloysboyausoyle
tarboypioyeboys
sepoyemployefoys
soyasmoylepoyou
enjoysdecoyerpotboy
chanoyohoydentoys
doyliesattaboyfanboy
sloydscowboysteapoy
oyespomroyfoyles
foylingsloydoyeses
arroyosfoyleboykie
boyauxcarboysbumboys
bellboyoyerstroy
loyalgoyleboyf
accoyedboycottdoyley
foynedboykiesnoyed
foyneenjoypoyson
moylscarboyploy
busboyroystscoy
enjoyedaroyntsjoys
troyssoyasnoyade
envoysdoydayboy
roynejoybumboy
poyouscloycoydog
boyfsboyonoyes
joypopdoyennecopyboy
buoyantdeadboyarroyo
doyenbuoystoyman
hoyingdoysoyster
moyspoysedcoyness
toybusboysroyal
caloyercoyishroyst
foypeeoyalloyed
hoylestroyannoys
boyosboylaatemoya
coypouaccloysbatboy
chanoyunoyauscoyed
oyersjoypadzoysia
doyensboyarscloye
convoysoystoyos
cloyesgoyischcoypu
duroyannoyfanboys
goybuoyageconvoy
goysdidicoyaccoys
joyoussavoyploye
boyedoyejoyful
voyeurhoyasployed
pioynoyauboyhood
noyoussoyuzpoyses
moyasavoyersgoyish
decoysdestroycloying
employsavoyboyar
employsaccoydecoy
deployesloynemoya
hoyletoyonproyn
boyboychikboylas
pioysgownboygoyles
toyedpoboytoyons
doylycoyernoying
coyingboyardployes
boyardsloystoyo
moyityroynedenjoyer
footboypoyntboysy
moylespopjoygoyim
boysierdeployscocoyam
poyntsroynesflyboys
yoyostoyerspoyse
foyertoyingaccoyld
annoyedrenvoyhoy
charpoybuoyedtoyer
hoyspeeoytoymen
toyboxfoyboatproyns
aroyntcoyotecowboy
voyagepioyestoyish
foynesgoyishestroys
shoyuoyezyoyo
flyboyfoyningmoyled
lowboyessoyneavoyer
macoyamoylloy
shamoypoboyslenvoy
dayboysproynebuoying
sepoysverdoynoy
tomboycoyestahoy
tannoyhoyasoyles
boyishcoyotesalloy
coypuscoyaujoyed
benzoylboygtepoy
hoyedsoyscoyly
oyezestepoysgroyne
soyledsoycallboy
cloyedalloysdoyleys
bossboydecoyedfoyers